ЧОВЈЕК КОЈИ ИМА БИБЛИОТЕКУ И ВРТ НЕ ТРЕБА МУ НИШТА ВИШЕ.

Цицерон

Завичајна збирка

Завичајни фонд

Под завичајним фондом подразумијева се литература која се својим садржајем односи на одређену географску, политичку, етничку, културну, историјску и економску средину. Чини je литература која je настала на одређеном географском подручју и дјела аутора који су рођени на том подручју, без обзира на мјесто објављивања књига. Комплетирање завичајног фонда подразумијева и сарадњу са бројним институцијама, музејима, архивима и осталим установама које могу да помогну у прикупљању те врсте библиотечке грађе.

Све оно што може да помогне у сагледавању било којег вида стварности са одређеног географског подручја, потенцијална je грађа завичајног фонда (позивнице, проспекти, пропагандни материјал, рукописи, периодика, календари...).

Народна библиотека Угљевик може се похвалити Завичајном збирком која je у том смислу нарочито вриједна, али не и велика по обиму. Већином je чине историјска дјела која говоре о прошлости Угљевика и околине. У посљедње вријеме све чешће се пишу родослови који представљају добар дио Завичајне збирке, a говоре о појединим породицама које потичу из угљевичког краја.

Свака књига која на било који начин говори о Угљевику вриједан je документ, пa je неопходно апеловати и на становништво да помогне у комплетирању Завичајне збирке која остаје у наслијеђе генерацијама које долазе.

 

 

Библиотека

 

 

Аутор не би требало да буде сувише задовољан кад читаоци од почетка до краја као посластицу гутају његову књигу. Прави успјех је, напротив, загарантован тек онда када они књигу сваки час остављају да би сањарили.

- Ернест Хемингвеј -