КЊИГЕ СУ НАЈТИШИ И НАЈСТАЛНИЈИ ПРИЈАТЕЉИ; ОНЕ СУ НАЈПРИХВАТЉИВИЈИ И НАЈМУДРИЈИ САВЈЕТНИЦИ И НАЈСТРПЉИВИЈИ УЧИТЕЉИ.

Чарлс Елиот

Услуге

 

Радно вријеме библиотеке је од  7.оо до 16.00 часова сваког радног дана.

ЧИТАОНИЦА

Читаоница располаже са 12 мjеста за све кориснике библиотеке (грађане, студенте, ђаке). Приступ овом фонду је затворен - књиге се могу користити само у Библиотеци. Ту су смjештене енциклопедије из разних области и опште енциклопедије, лексикони, рjечници, сабрана дjела, посебна издања и едиције, историје књижевности, историје умjетности, критике, луксузне биографије, библиографије, репродукције, монографије, фонд обавезног примjерка и друга вриједна издања.
Корисницима се пружају најразличитије услуге – читања, преписивања, те помоћи у изради семинарских, матурских и других радова.

УЧЛАЊЕЊЕ

Приликом уписа наплаћује се чланарина за уписну годину.Упис се обнавља сваке године.Књига се на читању може задржати најдуже 15 дана.Члан библиотеке је дужан да изгубљену или упропаштену књигу надокнади.
Чувајте књиге и враћајте их на вријеме да би је и други могли прочитати.

Чланарина за упис у библиотеку износи:
1 .Редовно учлањење
-за запослене,ученике основних и средњих школа и студенте  10 КМ;
-за дјецу погинулих бораца,инвалида I и II категорије и пензионере  5 КМ;

2. Колективно учлањење
- за ученике основних и средњих школа  5 КМ;
- за запослене у друштвеним и приватним предузећима  7 КМ;
Под колективним учлањењем подразумијева се преко 50 % учлањених од укупног броја у колективу.