ЧУВАЈ СЕ ЧОВЈЕКА КОЈИ ЈЕ ПРОЧИТАО САМО ЈЕДНУ КЊИГУ.

Латинска пословица

Позајмљивање књига

Позајмно одјељење

                                              

Читаоци могу позајмити највише двије књиге, али се изузима могућност позајмљивања двије лектире у исто вријеме.
Приступ књижном фонду је слободан уз стручну помоћ радника.
Књигу позајмљену из библиотеке читалац може задржати на читању најдуже 15 дана.
У сарадњи са библиотечким радником може се резервисати књига која тренутно није у библиотеци.
Књижни фонд који се не издаје може да се користи у просторијама библиотечке читаонице.