ЧОВЈЕК КОЈИ НЕ ЧИТА ДОБРЕ КЊИГЕ, НЕМА НИКАКВЕ
ПРЕДНОСТИ У ОДНОСУ НА ОНОГА КОЈИ ИХ УОПШТЕ НЕ ЗНА ЧИТАТИ.

Марк Твен

О нама

Библиотека данас

Народна библиотека Угљевик
је институција културе која, на основу Закона о библиотечкој дјелатности, набавља, промовише и чува књижни и остали библиотечки материјал, те га пружа на коришћење свим грађанима општине Угљевик за чије подручје је и основана. Библиотека обезбјеђује приступ знању, информацијама и духовним производима путем бројних ресурса и услуга. Те услуге су једнако доступне свима без обзира на расу, националност, старосну доб, пол, религију, језик, хендикеп, економски и друштвени статус или ниво образовања. Набавка библиотечког материјала представља једну од основних и свакако најозбиљнију функцију сваке библиотеке. Набавка има за циљ перманентно изграђивање и развој библиотечких фондова. Народна библиотека Угљевик свој постојећи књижни фонд обнавља куповином, обавезним примерком и поклонима. Запослени у нашој библиотеци теже да актуелизују фонд, тј. да књижни фонд обогате литературом која је актуелна како у свијету тако и код нас, у складу са жељама и потребама читалаца. У набавној политици вођени смо наставним планом и програмом основних и средњих школа како би одговорили захтјевима ученичке популације која чини већи дио корисника библиотеке у Угљевику.

Стручни кадар је једно од основних предуслова за успјешно функционисање сваке библиотеке, било да је знање библиотечких послова стечено редовним школовањем или полагањем стручних испита. Запослени у библиотеци усавршавају се и на друге начине, а ту се првенствено мисли на посјећивање бројних семинара, стручних савјетовања који правовремено информишу о свим новинама које се дешавају у оквиру библиотечке дјелатности. У нашој библиотеци, а како је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, тренутно је запослено 6 (шест) радника и то: - директор библиотеке, - библиотекар -виши књижничар, - књижничар, - рачуноводствено-административни радник, секретар и - помоћно технички радник.

Наша библиотека је један од учесника пројекта „Дигитализација завичајне збирке, старе и ријетке књиге“ који је финансиран од стране МДГиФ-а Култура за развој и Општине Бијељина. Предвиђено је да се за период од 18 мјесеци дигитализује велики број грађе (књиге, плакати, разгледнице, фотографије, новине...) из фонда завичајне збирке , старе и ријетке књиге. Да се на тај начин промовише општина Угљевик са свим својим богатствима како природним тако и духовним. Свака библиотека обавезна је да, у складу са законом о библиотечкој дјелатности, једном у десет година изврши ревизију библиотечке грађе, а овој обавези подлијеже, без изузетка,цјелокупан библиотечки фонд.

СРДАЧНО ВАС ПОЗИВАМО ДА ПОСТАНЕТЕ НАШ ЧЛАН, НАШ ПРИЈАТЕЉ И САВЕЗНИК У РАЗВОЈУ КУЛТУРНЕ СВИЈЕСТИ САВРЕМЕНОГ ЧОВЈЕКА!!!!!!!!!!