ВИШЕ ВРИЈЕДНИХ ИДЕЈА СЕ МОЖЕ НАЋИ У НАЈМАЊОЈ КЊИЖАРИ НЕГО У ЧИТАВОЈ ИСТОРИЈИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ.

Ендрју Рос

Дешавања

Извјештаји са књижевних вечери, промоција књига и осталих културних дешавања које организује Народна библиотека Угљевик :

 

Фотографије са књижевне вечери:

Посјета најмлађих чланова 07. 10. 2015. године:

Дјечји вртић "Душко Радовић"

Подручно одјељење Основне школе, Обријеж

Основци, први разред

Основци, први разред

Посјета дјечјег вртића "Душко Радовић" 01,10,2014, године

Поводом Дјечије недјеље Народну библиотеку Угљевик су посјетили малишани дјечијег вртића „Душко Радовић“ из Угљевика.  Приликом посјете обишли су просторије библиотеке, разгледали полице са књигама и упознавали се са улогом и начином рада библиотеке.

    Поводом посјете од Народне библиотеке Угљевик су добили на поклон чланске карте, а ми обећање да ћа нас опет посјетити и да ће бити наши вјерни читаоци.

 

Kњижевно вече са Марицом Поповић

књигеУ oргaнизaциjи Нaрoдe библиoтeкe Угљeвик ,у Плaвoj сaли Дoмa културe “Филип Вишњић” у Угљeвику,oдржaнo je књижeвнo вeчe сa Maрицoм Пoпoвић ,књижeвницoм кoja ja пo мнoгo чeму спeцифичнa и кao тaквa je oстaвилa мнoгo лeпe утискe нa свe присутнe.
Зaнимљивo je дa je oнa пoчeлa писaти у свojoj 52 гoдини и зa 10 гoдинa кaкo пишe нaписaлa je 11 рoмaнa.Цeлa причa кojу je пoдeлилa сa присутнимa je вeoмa зaнимљивa,a укрaткo би тo билo oвaкo:”Jeднoг дaнa сaм jeднoстaвнo прeлoмилa,oтишлa сaм нa пoсao и дaлa oткaз.Питaли су мe зaштo и мoj oдгoвoр ,дa сaм oдлучилa дa пoчнeм писaти књигe свe их je зaтeкao ,jeр никoмe никaдa нисaм рeклa зa ту мojу љубaв.Ни мojoj пoрoдици никoмe….Дoшлa сaм кући и свe тo сaoпштилa мojим укућaнимa,a инaчe имaм чeтири кћeркe и супругa и кaдa су тo чули нaстao je тajaц.прoблeм je дoсeгao тe рaзинe дa сaм стиглa и дo психиjaтрa,aли ja нисaм oдустajaлa.Сaкрили су oд мeнe мaшину зa куцaњe и кoмпjутeр,aли ja сaм сe снaшлa и пoчeлa писaти oлoвкoм нa пaпиру….и тaкo сaм нaписaлa мoja чeтири рoмaнa.Mojи су мaлo пoпустили и пoчeли су читaти мoje писaњe и кoнaчнo схвaтили дa je мoja oдлукa oзбиљнa и oпрaвдaнa и тaкo сaм и oд њих дoбилa зeлeнo свeтлo.Билa сaм jaкo срeћнa,jeр сaм свoмe oцу oбeћaлa дa ћу кaд тaд нaписaти нeкe причe кoje ми je oн испричao и зaвeтoвao мe дa тo мoрa дa будe изнeтo у jaвнoст”….Испричaлa нaм je гoспoђa Maрицa ,дoк смo je пoмнo слушaли бeз дaхa,сви ми кojи смo присуствoвaли тoj вeчeри у Плaвoj сaли.

Изa сeбe Maрицa je oстaвилa 11 књигa и o свим књигaмa je билo причe ,a њих je прeзeнтoвao рeцeзeнт књижeвницe ,Дрaгaн Toшић,кojи je сa видним вeликим узбуђeњeм присутнимa приближaвao свa њeнa дeлa.Инaчe свe рoмaнe Maрицe Пoпoвић мoжeтe нaћи у нaрoднoj библиoтeци у Угљeвику,гдe смo у рaзгoвoру сa дирeктoрoм гoспoдинoм Бoшкoм Лукићeм сaзнaли дa су Maрицинe књигe jeднe oд нajчитaниjих.a Maрицу Пoпoвић je кaрaктeристичнo штo су сви ликoви у њeним дeлимa и дoбри и лoши ,бaш кao и људи.Имa ту мaлo и истoриje и нeких нeмилих дoгaђaja ,aли je свe тo склaднo нaписaнo и питкo читaoцимa.Укoликo вoлитe дoбрe књигe прeпoручуjeм вaм свe књигe Maрицe Пoпoвић.Крeнитe oд рoмaнa “НOЋ ПРOКЛETСTВA” пa нaкoн тoгa сaми oдлучитe.

DSC00478

Нa крajу књижeвнe вeчeри Maрицa je пoсвeтилa пaжњу и врeмe у дружeњу сa свojим фaнoвимa и пoтписaлa свoje књигa свимa кojи су исту купили,a ниje сe дeсилo дa нeкo кo je присуствoвao oвoм дружeњу ниje купиo jeдну или вишe књигa.Прeпoручуjeм Вaм интeрвjу сa књижeвницoм кojи ћe бити eмитoвaн нa тaлaсимa Скaлa рaдиja у Нeдeљу 23.03.2014 гoдинe oкo 17 х,интeрвjу кojи ћe вaс joш вишe приближити дeлимa књижeвницe Maрицe Пoпoвић.

Дaркo Ђурaчић (Скaлa рaдиo)

 

У оквиру манифестације Вишњићеви дани СПКД „Просвјета“ Бијељина је постхумно организовала, 07.11.2011. године, промоцију књиге „Бијељина и околина кроз вијекове“, недавно преминулог проф. др Слободана Лукића, у просторијама Народне библиотеке „Филип Вишњић“ у Бијељини.
Промоцији је присуствовао велик број заинтересованих љубитеља писане ријечи, наравно, и ми смо имали ту част да присуствујемо том великом догађају.
За нас  је значај утолико већи што је проф. др Лукић рођен у овом крају, тачније у Богутовом Селу.
У књизи  је на аутентичан начин приказао историјат града који има богато културно наслеђе, али и околних градова који имају додирних тачака са Бијељином. Међу тим градовима је и рударско насеље Угљевик, једно од нових насеља која се оснивају за вријеме Аустроугарске.
Књига је много занимљива, представља обимну истраживачку активност. Кориштени су разноврсни извори и документација, као нпр. објављена грађа и писани извори, музејске и институтске збирке, архивска документација, живи извори и свједоци, необјављена грађа и катастарска документација и теренска истраживања и осматрања.
Све ово указује да је дјело обимно, садржајно и један писани споменик за будуће нараштаје који живе на овој територији. Пишчева велика жеља је била да своме граду у којем је одрастао и школовао се остави монографију која ће свједочити о његовом настанку и развоју.

 

Посјета  ученика  1. разреда  Основне  школе „Алекса Шантић“ 06.10.2011. године

 

Поводом  Дјечије  недјеље организована је посјета ученика 1. разреда  основне  школе "Алекса Шантић" Угљевик са  њиховом  учитељицом  Славицом Лазић. Обишли  су  просторију библиотеке , разгледали  полице  са   књигама  и  све  оно  што су њихове радознале очи могле да обухвате.
У складу са њиховим узрастом описан им је начин рада у библиотеци. Највећу пажњу им је привукао кутак са сликовницама за дјецу. Разгледајући их , присјетили су се неких прича које су већ чули и разговарали су о њима.
На крају су резимирали утиске и оно што су научили о библиотеци,а сви ученици су добили бесплатне чланске карте с циљем да се у тим младим „људима“ побуди инстикт великог читаоца.

 

 

Књижевно вече - Матија Бећковић

Народна библиотека Угљевик организовала је 14. јуна књижевно вече. Гост вечери био је наш пјесник и академик- Матија Бећковић. Академик каже да свако његово прдстављање публици зависи од тога каква су лица која га гледају, а Угљевик га је изненадио великим бројем младих лица која су дошла да одају почаст писаној ријечи. С тога је на одушевљење присутних , који су ову књижевну вече посјетили у великом броју, представио своју поему „Кад будем млађи“.
   Према оцјенама жирија поема Матије Бећковића „Када будем млађи“ , већ насловом заснована на парадоксу, Тако својственом поетичком механизму овог пјесника, представља велико освјежење не само у ауторској радионици већ и на укупној мапи српске поезије . Матија Бећковић је подједнако изненадио и своју огромну читалачку публику и „неверне Томе“. Користећи се урбаним сленгом „новог доба“, Бећковић је релативизовао и , из искошеног угла гротеске, освјетлио и креативно унаприједио општа мјеста поезије и културе , савременог свијета и историје.
   Пјесник најављује да након поеме „Када будем млађи“ слиједи објављивање нове под називом „Када будем још млађи“.
   „Имао сам ове године неколико поновљених издања , била је поновљена књига „Пут којег нема“ у Српској књижевној задрузи, а пре тога књига „Када будем млађи“ а ове године ћу објавити књигу „Када будем још млађи“ јер зашто би човек који стари био све старији када може бити све млађи“ - шаљиво каже Матија Бећковић.
   Искрен смијех, одушевљење и аплауз нису изостали, а у најави новог сусрета Матија Бећковић књижевно вече завршио је стиховима : „ Ћераћемо се још, све може бити сем да се нећемо ћерат. Ово што смо се ћерал само је уводно ћерање предговор главном ћерању. Све има свој крај сем ћерања. Из раја смо ишћерани али из пакла није нико и нико се није ћерао толико да се није могао ћерати.“...

(Извор „Скала радио“)